INFORMAČNÍ DOLOŽKA

Podle čl. 13 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“ nebo „Nařízení“) bych vás rád informoval, že:

  • Správcem vašich osobních údajů uvedených v kontaktním formuláři je společnost AJINOMOTO Poland Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, zapsaná v registru podnikatelů Celostátního soudního rejstříku vedeného u Obvodního soudu pro hl. město Varšavu, XIII. Obchodní oddělení Celostátního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000009630, IČ: 016114501, DIČ: 5213039810 („Společnost“), tel: +48 22 460 00 70.
  • V záležitostech spojených s osobními údaji zpracovanými společností AJINOMOTO Poland Sp. z o.o. nás můžete kontaktovat na následující e-mailové adrese: odo@ajinomoto.com.pl.
  • Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem přípravy odpovědi na vámi zaslaný dotaz prostřednictvím formuláře na webových stránkách a také pro zasílání obchodních informací o výrobcích společnosti AJINOMOTO Poland Sp. z o.o., bude-li to nezbytné pro zodpovězení dotazu.

Osobní údaje mohou být také použity, bude-li to nezbytné pro sledování oprávněných zájmů společnosti AJINOMOTO Poland Sp. z o.o. s výhradou, že máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.

  • Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich úpravu (opravu, doplnění), výmaz nebo omezení zpracování a také právo na přenos údajů, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
  • V záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese ado@ajinomoto.com.pl.
  • Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušení ustanovení nařízení.
  • Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k přípravě odpovědi na dotaz, déle pouze tehdy, pokud taková povinnost vyplývá ze zákonných ustanovení.
  • Vaše osobní údaje nebudou přenášeny mimo Evropský hospodářský prostor.